top of page

Privacy Policy

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die u door Power2Heal/DS Beauty, eenmanszaak met zetel te Tremelobaan 27, 3140 Keerbergen, België (kunnen) verstrekt worden, zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en sociale media. Mogen we u er vriendelijk op wijzen dat u verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

 

Door deze site te gebruiken of door een afspraak te boeken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer u informatie verstrekt via deze site, stemt u in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

 

Power2Heal/DS Beauty zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (minder dan 18 jaar) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

 

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of sociale media-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten verzamelt Power2Heal/DS Beauty informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (dat wil zeggen informatie die alleen op u te herleiden is zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

 

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat u kunt genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vindt u verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

 

Wanneer u door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals onder andere IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

 

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is.

 

Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen uw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

1. Waarom deze privacyverklaring?
We hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. We gebruiken die persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van 27 april 2016.

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we je persoonsgegevens eventueel verwerken en wat je rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

2. Bedrijfsgegevens
Je vindt onze gegevens en contactinformatie op de contactpagina.
BTW: IN TE VULLEN

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alleen de persoonsgegevens die we nodig hebben en bewaren die slechts tijdelijk. Als we ze doorgeven aan derde partijen, sluiten we met hen een verwerkersovereenkomst waarin ze je privacy garanderen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we op deze website verwerken.

3.1 Contactinformatie
3.1.1 FORMULIEREN
Als je een formulier invult, bewaren we de ingevulde gegevens niet op deze website. Die worden verzonden naar onze mailbox. Dat is nodig om met jou te kunnen communiceren.

4. Welke andere persoonsgegevens verwerken we?
4.1 Statistieken (Google Analytics)
Als je naar onze website surft, bewaren we bepaalde gegevens in Google Analytics, bijvoorbeeld je browsertype, besturingsprogramma, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina's je bezocht, enzovoort. Die statistieken zijn volledig anoniem. We gebruiken ze om het surfgedrag van bezoekers te analyseren en de website te optimaliseren.

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en zorgen ervoor dat je gegevens niet verder gedeeld worden.

4.2 Cookies
4.2.1 WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat als je een website gebruikt. Ze brengen onder meer informatie over je browsertype, besturingssysteem, geografische locatie en websitebezoek in kaart.

4.2.2 WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE OP DEZE SITE?
_ga, _gat en _gid: analyseren je websitebezoek via Google Analytics.
Die cookies zijn anoniem en slaan geen persoonsgegevens van jou op.

4.2.3 HOE KUN JE COOKIES UITSCHAKELEN?
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen, al zal onze website in dat geval misschien niet optimaal meer werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan vind je hier instructies voor verschillende browsers:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Internet Explorer
Safari (iOS)
Safari (macOS)
5. Hoe beveiligen we je bezoek en gegevens?
Deze website wordt beveiligd op 3 niveaus:

Regelmatige automatische updates dichten eventuele softwarelekken en verbeteren de beveiliging van deze website.
SSL beveiligt je verbinding met deze website, zodat je gegevens niet onderschept kunnen worden door hackers.
De firewall filtert alle verkeer naar deze website en voorkomt zo malware en hacking. Vergelijk het met de virusscanner op je pc.
6. Welke rechten heb jij?
Als bezoeker en gebruiker heb je rechten die betrekking hebben op je persoonsgegevens. Het zijn en blijven jouw gegevens.

Wil je een van die rechten inroepen? Stuur ons dan een mailtje via het contactformulier. We verwerken je aanvraag binnen 30 dagen nadat je je identiteit bewezen hebt.

6.1 Recht op informatie
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we verwerken. Op deze website en in deze privacyverklaring doen we er alles aan om dat helder te maken. Heb je toch een vraag? Geef ons dan gerust een seintje.

6.2 Recht op inzage en rechtzetting
Je beschikt over het recht om alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben, in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kun je laten wijzigen of verwijderen.

6.3 Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten onder deze voorwaarden:

Tijdens de periode die we nodig hebben om de juistheid van je persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting.
Tijdens de periode die we nodig hebben om de aanwezigheid van gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.
Bij onrechtmatige gegevensverwerking, als je verzoekt om beperking van de verwerking i.p.v. het wissen van je persoonsgegevens.
Als we je persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en jij ze nodig hebt voor een rechtsvordering.
6.4 Recht om toestemming in te trekken
Je hebt het recht om je op elk moment te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor je eerder toestemming gaf.

6.5 Recht om je te verzetten tegen automatische besluitvorming
De persoonsgegevens die we via deze website verzamelen, worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming.

6.6 Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Als je je persoonsgegevens wilt overdragen naar een andere verwerker, bezorgen we je die graag in een leesbare vorm.

6.7 Recht om te worden vergeten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen onder deze voorwaarden:

Als je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk verzameld hebben.
Als we je persoonsgegevens alleen verzameld hebben op basis van je toestemming.
Als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gronden voor de verwerking bestaan.
Als je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt hebben.
Als je persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
6.8 Recht om klacht in te dienen
Ben je van mening dat we je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt hebben? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

7. Wijzigbaarheid van deze privacyverklaring
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst aangepast wordt. Raadpleeg ze daarom regelmatig. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 1 juni 2022.

8. Cookievoorkeuren wijzigen
Als je op deze website toestemming gegeven hebt om niet-functionele cookies te gebruiken, kun je die instelling te allen tijde wijzigen.

bottom of page